Skip to main content

Poziv značenje

šta znači Poziv

Na latinici: Definicija i značenje reči Poziv Poziv je imenica koja znači: a. molba ili traženje (pismeno ili usmeno)nekome da dođe, daučestvuje u nečemu ili da uradi nešto b. glas, rieč, pokret islično: koji se upućuje nekome da se pridruži ili odazove [doći na poziv; poziv na sud; poziv u vojsku]

Reč Poziv sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: Позив је именица која значи: а. молба или тражење (писмено или усмено)некоме да дође, даучествује у нечему или да уради нешто б. глас, риеч, покрет и сл. који се упућује некоме да се придружи или одазове [доћи на позив; позив на суд; позив у војску]


Pozajmiti Pojam pozajmiti znači uzeti nešto od nekoga ....
Pozvati Izraz zvati znači upućivanje nekome poziv . Poziv se može uputiti I te...
Poziv Poziv je imenica koja znači: a. molba ili traženje nekome da dođe, dau...
Požuriti Izraz požuriti se koristi kada tražimo od nekoga da bude brži, da zavr...
Pozdravite Pozdravite predstavlja način iskazivanja blagonaklonosti pri susretu i...
Pozicioni ugao ont. vidni ugao tj. ugao koji sklapaju prave povučeno od krajnjih tač...
Sve reči na slovo p