Skip to main content

Pozirati značenje

šta znači Pozirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Pozirati (fr. poser) stajati (ili: sedeti itd.) kao model (slikaru, vajaru); izveštačeno se držati, praviti se važan, zamlaćivati se.

Reč Pozirati sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. посер) стајати (или: седети итд.) као модел (сликару, вајару); извештачено се држати, правити се важан, замлаћивати се.


Pozicioni ugao ont. vidni ugao tj. ugao koji sklapaju prave povučeno od krajnjih tač...
Pozicioni rat voj. rat koji se vodi sa ranije utvrđenih položaja, rovovski rat, od...
Pozipiones kapcioze pl. prav. zapleteni, zamršeni, tugalji-vi stanovi, zapletena, zamrš...
Pozicija položaj, raspored, stanje; služba, mesto, nameštenje; voj. položaj, ...
Pozitura položaj tela, držanje tela, stav; zauzeti pozituru uzeti svečan ili...
Pozitron fiz. elementarna čestica pozitivnog elektri-citeta, pozitivni elekt...
Sve reči na slovo p