Skip to main content

Pozitivan značenje

šta znači Pozitivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Pozitivan (latinski positivus) utvrđen, određen, siguran, poznat; stvaran, izvestan, koji se osniva na činjenicama, činjenični; potvrdan (supr. negativan); trezven (duh); koristan; koji postoji, stvarno dat;fizika: pozi-tivni elektricitet— plus-elektricitet.

Reč Pozitivan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. поситивус) утврђен, одређен, сигуран, познат; стваран, известан, који се оснива на чињеницама, чињенични; потврдан (супр. негативан); трезвен (дух); користан; који постоји, стварно дат; физ. пози-тивни електрицитет— плус-електрицитет.


Pozicioni ugao ont. vidni ugao tj. ugao koji sklapaju prave povučeno od krajnjih tač...
Pozicioni rat voj. rat koji se vodi sa ranije utvrđenih položaja, rovovski rat, od...
Pozipiones kapcioze pl. prav. zapleteni, zamršeni, tugalji-vi stanovi, zapletena, zamrš...
Pozicija položaj, raspored, stanje; služba, mesto, nameštenje; voj. položaj, ...
Pozitura položaj tela, držanje tela, stav; zauzeti pozituru uzeti svečan ili...
Pozitron fiz. elementarna čestica pozitivnog elektri-citeta, pozitivni elekt...
Sve reči na slovo p