Skip to main content

Pozitivan značenje

šta znači Pozitivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Pozitivan (latinski positivus) utvrđen, određen, siguran, poznat; stvaran, izvestan, koji se osniva na činjenicama, činjenični; potvrdan (supr. negativan); trezven (duh); koristan; koji postoji, stvarno dat;fizika: pozi-tivni elektricitet— plus-elektricitet.

Reč Pozitivan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. поситивус) утврђен, одређен, сигуран, познат; стваран, известан, који се оснива на чињеницама, чињенични; потврдан (супр. негативан); трезвен (дух); користан; који постоји, стварно дат; физ. пози-тивни електрицитет— плус-електрицитет.


Pozajmiti Pojam pozajmiti znači uzeti nešto od nekoga ....
Pozvati Izraz zvati znači upućivanje nekome poziv . Poziv se može uputiti I te...
Poziv Poziv je imenica koja znači: a. molba ili traženje nekome da dođe, dau...
Požuriti Izraz požuriti se koristi kada tražimo od nekoga da bude brži, da zavr...
Pozdravite Pozdravite predstavlja način iskazivanja blagonaklonosti pri susretu i...
Pozicioni ugao ont. vidni ugao tj. ugao koji sklapaju prave povučeno od krajnjih tač...
Sve reči na slovo p