Skip to main content

Pozitivizam značenje

šta znači Pozitivizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Pozitivizam (latinski positivus) fil. pravac u filozofiji i nauci kojem je polazna tačka samo ono što je pozitivno, činje-nično i iskustvom dato, i koji svoja potraživanja i izlaganja vrši samo u ovim granicama, odbacujući svaki meta-fizički put kao potpuno nepotreban i nekoristan; ovim se imenom naročito zove filozofski i sociološka škola O. Konta (1798—1857), tvorca ovoga izraza, koja, odbacujući metafiziku, ograničava ljud-sko znanje samo na odnose i zakone, na pozitivne nauke: matematiku, astronomi-ju, fiziku, hemiju, biologiju i sociolo-giju.

Reč Pozitivizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. поситивус) фил. правац у филозофији и науци којем је полазна тачка само оно што је позитивно, чиње-нично и искуством дато, и који своја потраживања и излагања врши само у овим границама, одбацујући сваки мета-физички пут као потпуно непотребан и некористан; овим се именом нарочито зове филозофски и социолошка школа О. Конта (1798—1857), творца овога израза, која, одбацујући метафизику, ограничава људ-ско знање само на односе и законе, на позитивне науке: математику, астрономи-ју, физику, хемију, биологију и социоло-гију.


Pozicioni ugao ont. vidni ugao tj. ugao koji sklapaju prave povučeno od krajnjih tač...
Pozicioni rat voj. rat koji se vodi sa ranije utvrđenih položaja, rovovski rat, od...
Pozipiones kapcioze pl. prav. zapleteni, zamršeni, tugalji-vi stanovi, zapletena, zamrš...
Pozicija položaj, raspored, stanje; služba, mesto, nameštenje; voj. položaj, ...
Pozitura položaj tela, držanje tela, stav; zauzeti pozituru uzeti svečan ili...
Pozitron fiz. elementarna čestica pozitivnog elektri-citeta, pozitivni elekt...
Sve reči na slovo p