Skip to main content

Pozitivizam značenje

šta znači Pozitivizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Pozitivizam (latinski positivus) fil. pravac u filozofiji i nauci kojem je polazna tačka samo ono što je pozitivno, činje-nično i iskustvom dato, i koji svoja potraživanja i izlaganja vrši samo u ovim granicama, odbacujući svaki meta-fizički put kao potpuno nepotreban i nekoristan; ovim se imenom naročito zove filozofski i sociološka škola O. Konta (1798—1857), tvorca ovoga izraza, koja, odbacujući metafiziku, ograničava ljud-sko znanje samo na odnose i zakone, na pozitivne nauke: matematiku, astronomi-ju, fiziku, hemiju, biologiju i sociolo-giju.

Reč Pozitivizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. поситивус) фил. правац у филозофији и науци којем је полазна тачка само оно што је позитивно, чиње-нично и искуством дато, и који своја потраживања и излагања врши само у овим границама, одбацујући сваки мета-физички пут као потпуно непотребан и некористан; овим се именом нарочито зове филозофски и социолошка школа О. Конта (1798—1857), творца овога израза, која, одбацујући метафизику, ограничава људ-ско знање само на односе и законе, на позитивне науке: математику, астрономи-ју, физику, хемију, биологију и социоло-гију.


Pozajmiti Pojam pozajmiti znači uzeti nešto od nekoga ....
Pozvati Izraz zvati znači upućivanje nekome poziv . Poziv se može uputiti I te...
Poziv Poziv je imenica koja znači: a. molba ili traženje nekome da dođe, dau...
Požuriti Izraz požuriti se koristi kada tražimo od nekoga da bude brži, da zavr...
Pozdravite Pozdravite predstavlja način iskazivanja blagonaklonosti pri susretu i...
Pozicioni ugao ont. vidni ugao tj. ugao koji sklapaju prave povučeno od krajnjih tač...
Sve reči na slovo p