Skip to main content

Pozitivnost značenje

šta znači Pozitivnost

Na latinici: Definicija i značenje reči Pozitivnost (od latinske reči: positivitas) određenost, izvesnost, pouzdanost, činjeničnost, tačnost, utvrđenost; potvrdnost;f«z. pozitiv-noelektrično svojstvo.

Reč Pozitivnost sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. поситивитас) одређеност, извесност, поузданост, чињеничност, тачност, утврђеност; потврдност;ф«з. позитив-ноелектрично својство.


Pozicioni ugao ont. vidni ugao tj. ugao koji sklapaju prave povučeno od krajnjih tač...
Pozicioni rat voj. rat koji se vodi sa ranije utvrđenih položaja, rovovski rat, od...
Pozipiones kapcioze pl. prav. zapleteni, zamršeni, tugalji-vi stanovi, zapletena, zamrš...
Pozicija položaj, raspored, stanje; služba, mesto, nameštenje; voj. položaj, ...
Pozitura položaj tela, držanje tela, stav; zauzeti pozituru uzeti svečan ili...
Pozitron fiz. elementarna čestica pozitivnog elektri-citeta, pozitivni elekt...
Sve reči na slovo p