Skip to main content

Pozitivnost značenje

šta znači Pozitivnost

Na latinici: Definicija i značenje reči Pozitivnost (od latinske reči: positivitas) određenost, izvesnost, pouzdanost, činjeničnost, tačnost, utvrđenost; potvrdnost;f«z. pozitiv-noelektrično svojstvo.

Reč Pozitivnost sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. поситивитас) одређеност, извесност, поузданост, чињеничност, тачност, утврђеност; потврдност;ф«з. позитив-ноелектрично својство.


Pozajmiti Pojam pozajmiti znači uzeti nešto od nekoga ....
Pozvati Izraz zvati znači upućivanje nekome poziv . Poziv se može uputiti I te...
Poziv Poziv je imenica koja znači: a. molba ili traženje nekome da dođe, dau...
Požuriti Izraz požuriti se koristi kada tražimo od nekoga da bude brži, da zavr...
Pozdravite Pozdravite predstavlja način iskazivanja blagonaklonosti pri susretu i...
Pozicioni ugao ont. vidni ugao tj. ugao koji sklapaju prave povučeno od krajnjih tač...
Sve reči na slovo p