Skip to main content

Rabadžija značenje

šta znači Rabadžija

Na latinici: Definicija i značenje reči Rabadžija (tur. arabaci) najamni vozač robe i drugog tereta, kirijaš, kiridžija

Reč Rabadžija napisana unazad: rabadžija i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (тур. арабаци) најамни возач робе и другог терета, киријаш, кириджија

Slično: 
Rabuni hebr. rabbuni) naš gospodar i učitelj ....
Rabulistički dokaz log. tobožnji dokaz, dokaz koji je osnovan na lažnim zaključcima....
Rabulistika izopačavanje zakona, mlaćenje gloginja...
Rabulist rđav pravnik koji naopako tumači zakone, brbljivac...
Rabinski jezik novohebrejski jezik koji su stvorili rabini, naročito naučni jezik j...
Rabiniti pl. v. talmudisti...
Sve reči na slovo r