Skip to main content

Rabulist značenje

šta znači Rabulist

Na latinici: Definicija i značenje reči Rabulist (od latinske reči: rabulista) rđav pravnik koji naopako tumači zakone, brbljivac

Reč Rabulist napisana unazad: rabulist i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. рабулиста) рђав правник који наопако тумачи законе, брбљивац

Slično: 
Rabuni hebr. rabbuni) naš gospodar i učitelj ....
Rabulistički dokaz log. tobožnji dokaz, dokaz koji je osnovan na lažnim zaključcima....
Rabulistika izopačavanje zakona, mlaćenje gloginja...
Rabulist rđav pravnik koji naopako tumači zakone, brbljivac...
Rabinski jezik novohebrejski jezik koji su stvorili rabini, naročito naučni jezik j...
Rabiniti pl. v. talmudisti...
Sve reči na slovo r