Skip to main content

Rabulistika značenje

šta znači Rabulistika

Na latinici: Definicija i značenje reči Rabulistika (latinski rabula) izopačavanje zakona, mlaćenje gloginja

Reč Rabulistika napisana unazad: rabulistika i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. рабула) изопачавање закона, млаћење глогиња

Slično: 
Rabuni hebr. rabbuni) naš gospodar i učitelj ....
Rabulistički dokaz log. tobožnji dokaz, dokaz koji je osnovan na lažnim zaključcima....
Rabulistika izopačavanje zakona, mlaćenje gloginja...
Rabulist rđav pravnik koji naopako tumači zakone, brbljivac...
Rabinski jezik novohebrejski jezik koji su stvorili rabini, naročito naučni jezik j...
Rabiniti pl. v. talmudisti...
Sve reči na slovo r