Skip to main content

Rabdomavtija značenje

šta znači Rabdomavtija

Na latinici: Definicija i značenje reči Rabdomavtija (od grčke reči: rhabdos prut, mantefa predskazivanje, proricanje) proricanje po štapićima, otkrivanje pomoću štapića pod zemljom skrivenih stvari, naročito ruda i izvora.

Reč Rabdomavtija napisana unazad: rabdomavtija i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. рхабдос прут, мантефа предсказивање, прорицање) прорицање по штапићима, откривање помоћу штапића под земљом скривених ствари, нарочито руда и извора.

Slično: 
Rabuni hebr. rabbuni) naš gospodar i učitelj ....
Rabulistički dokaz log. tobožnji dokaz, dokaz koji je osnovan na lažnim zaključcima....
Rabulistika izopačavanje zakona, mlaćenje gloginja...
Rabulist rđav pravnik koji naopako tumači zakone, brbljivac...
Rabinski jezik novohebrejski jezik koji su stvorili rabini, naročito naučni jezik j...
Rabiniti pl. v. talmudisti...
Sve reči na slovo r