Skip to main content

Revocirati značenje

šta znači Revocirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Revocirati (latinski revocare) pozvati natrag, opozvati; oporeći, oporicati, povući, npr. datu reč

Reč Revocirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ревоцаре) позвати натраг, опозвати; опорећи, опорицати, повући, нпр. дату реч


Revolucionaran prevratnički, koji potiče iz revolucije, koji je zasnovan na revoluc...
Revulzija med. jako kretanje telesnih sokova; odvođenje i raspoređivanje sokov...
Revocirati pozvati natrag, opozvati; oporeći, oporicati, povući, npr. datu reč...
Revolucionistički v.revolucionaran...
Revolucionisati pobuniti, dići bunu, izazvati prevrat; uzbuditi, uzrujati, uzrujavat...
Revolucionirati v. revolucionisati....
Sve reči na slovo r