Skip to main content

Revolucionisati značenje

šta znači Revolucionisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Revolucionisati (fr. revolutionner) pobuniti, dići bunu, izazvati prevrat; uzbuditi, uzrujati, uzrujavati; preobraziti iz osnova, preobražava ta iz osnova. revolucionist (od latinske reči: revolutio) v.revolucionar

Reč Revolucionisati sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (фр. револутионнер) побунити, дићи буну, изазвати преврат; узбудити, узрујати, узрујавати; преобразити из основа, преображава та из основа. револуционист (нлат. револутио) в.револуционар


Revolucionaran prevratnički, koji potiče iz revolucije, koji je zasnovan na revoluc...
Revulzija med. jako kretanje telesnih sokova; odvođenje i raspoređivanje sokov...
Revocirati pozvati natrag, opozvati; oporeći, oporicati, povući, npr. datu reč...
Revolucionistički v.revolucionaran...
Revolucionisati pobuniti, dići bunu, izazvati prevrat; uzbuditi, uzrujati, uzrujavat...
Revolucionirati v. revolucionisati....
Sve reči na slovo r