Skip to main content

Rimovati se značenje

šta znači Rimovati se

Na latinici: Definicija i značenje reči Rimovati se (fr. rime) slikovati se (o stihovima);isto znači i rima.

Reč Rimovati se sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. риме) сликовати се (о стиховима); уп. рима.


Rimovanje Glagolska imenica od rimovati ...
Rimovati se slikovati se ; up. rima....
Rimesa trg. domaća menica, ona koja glasi na domaću valutu i isplaćuje se ...
Rimborzo trg. ð.rambursman...
Rima pudevdorum alat. otvor, prorez stidnice....
Rima palpebrarum znat. OČNI OTVOr...
Sve reči na slovo r