Skip to main content

Roš hašana značenje

šta znači Roš hašana

Na latinici: Definicija i značenje reči Roš hašana (hebr. „glava godine", praznik Nove godine kod Jevreja, 1. i 2. tišrija (septembra), kao dan koji treba posvetiti razmišljanju o Božjem sudu i samoposma-tranju.

Reč Roš hašana sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (хебр. „глава године", празник Нове године код Јевреја, 1. и 2. тишрија (септембра), као дан који треба посветити размишљању о Божјем суду и самопосма-трању.


Roš hodeš „glava meseca", prvi dan u mesecu kod Jevreja....
Roš hašana , kao dan koji treba posvetiti razmišljanju o Božjem sudu i samoposm...
Roštilj 1. gvozdena rešetka za pečenje mesa na žaru; pečenje mesa na žaru; ...
Roshar struka, konjska dlaka od repa i grive, služi prekuvana za violinske ...
Rostfraj koji nije podložan rđanju, koji ne rđa...
Rostral muz. v. rastral. ...
Sve reči na slovo r