Skip to main content

Roštilj značenje

šta znači Roštilj

Na latinici: Definicija i značenje reči Roštilj (mađ. rostely,od nemačke reči:dijalekat: roschitl) 1. gvozdena rešetka za pečenje mesa na žaru; pečenje mesa na žaru; 2. rešetka u loži-štu peći (za prolaz pepela).

Reč Roštilj sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (мађ. ростелy, нем. дијал. росцхитл) 1. гвоздена решетка за печење меса на жару; печење меса на жару; 2. решетка у ложи-шту пећи (за пролаз пепела).


Roš hodeš „glava meseca", prvi dan u mesecu kod Jevreja....
Roš hašana , kao dan koji treba posvetiti razmišljanju o Božjem sudu i samoposm...
Roštilj 1. gvozdena rešetka za pečenje mesa na žaru; pečenje mesa na žaru; ...
Roshar struka, konjska dlaka od repa i grive, služi prekuvana za violinske ...
Rostfraj koji nije podložan rđanju, koji ne rđa...
Rostral muz. v. rastral. ...
Sve reči na slovo r