Skip to main content

Ršum značenje

šta znači Ršum

Na latinici: Definicija i značenje reči Ršum (pere. hiSm, tur. hisim) besan, divlji napad, napad razjarena čoveka ili gomile; razbešnjenost, ljutnja.

Reč Ršum sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (пере. хиСм, тур. хисим) бесан, дивљи напад, напад разјарена човека или гомиле; разбешњеност, љутња.


Ršum besan, divlji napad, napad razjarena čoveka ili gomile; razbešnjeno...
Rsuz bezobrazan, bestidan čovek; lopuža, lupež; rsuzin, hrsuz....
Sve reči na slovo r