Skip to main content

Rsuz značenje

šta znači Rsuz

Na latinici: Definicija i značenje reči Rsuz (tur. hirsiz) bezobrazan, bestidan čovek; lopuža, lupež; rsuzin, hrsuz.

Reč Rsuz sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (тур. хирсиз) безобразан, бестидан човек; лопужа, лупеж; рсузин, хрсуз.


Ršum besan, divlji napad, napad razjarena čoveka ili gomile; razbešnjeno...
Rsuz bezobrazan, bestidan čovek; lopuža, lupež; rsuzin, hrsuz....
Sve reči na slovo r