Skip to main content

Rubaška značenje

šta znači Rubaška

Na latinici: Definicija i značenje reči Rubaška (rus. rubaška) ruska studentska i radnička košulja.

Reč Rubaška sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (рус. рубашка) руска студентска и радничка кошуља.


Rubricirati snabde™ slovima; označiti naslov, napisati naslov; srediti po odel...
Rubrikator nlat. rubricator) u sred. veku: pisac crvenih naslova i linija u knji...
Rubrike prvobitno: naslov zakona crveno pisan; natpis, naslov ; oznaka, odse...
Rublja v. rubalj...
Rubifikacija med. pocrvenelost, pojava crvenila, izazivanje crvenila na koži....
Rubifikancia pl. ned. v. rubefacijencia. ...
Sve reči na slovo r