Skip to main content

Rubrike značenje

šta znači Rubrike

Na latinici: Definicija i značenje reči Rubrike (latinski ruber crven, rubrica crvena zemlja) prvobitno: naslov zakona crveno pisan; natpis, naslov (knjige, poglavlja, spisa i dr.); oznaka, odsek, odeljak, crta kao znak novog odeljka, pregrada; vrsta, struka; u katoličkoj crkvi: obredna uputstva za liturgijske radnje, štampana crvenim slovima u liturgijskim knjigama; rubod rumunske reči:

Reč Rubrike sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. рубер црвен, рубрица црвена земља) првобитно: наслов закона црвено писан; натпис, наслов (књиге, поглавља, списа и др.); ознака, одсек, одељак, црта као знак новог одељка, преграда; врста, струка; у католичкој цркви: обредна упутства за литургијске радње, штампана црвеним словима у литургијским књигама; рубрум.


Rubricirati snabde™ slovima; označiti naslov, napisati naslov; srediti po odel...
Rubrikator nlat. rubricator) u sred. veku: pisac crvenih naslova i linija u knji...
Rubrike prvobitno: naslov zakona crveno pisan; natpis, naslov ; oznaka, odse...
Rublja v. rubalj...
Rubifikacija med. pocrvenelost, pojava crvenila, izazivanje crvenila na koži....
Rubifikancia pl. ned. v. rubefacijencia. ...
Sve reči na slovo r