Skip to main content

Rubricirati značenje

šta znači Rubricirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Rubricirati (od latinske reči: rubricare) snabde™ (crvenim) slovima; označiti naslov, napisati naslov; srediti po odeljcima, odsecima, strukama i sl; odeljke (ili: poglavlja) obeležiti crtama.

Reč Rubricirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. рубрицаре) снабде™ (црвеним) словима; означити наслов, написати наслов; средити по одељцима, одсецима, струкама и сл; одељке (или: поглавља) обележити цртама.


Rubricirati snabde™ slovima; označiti naslov, napisati naslov; srediti po odel...
Rubrikator nlat. rubricator) u sred. veku: pisac crvenih naslova i linija u knji...
Rubrike prvobitno: naslov zakona crveno pisan; natpis, naslov ; oznaka, odse...
Rublja v. rubalj...
Rubifikacija med. pocrvenelost, pojava crvenila, izazivanje crvenila na koži....
Rubifikancia pl. ned. v. rubefacijencia. ...
Sve reči na slovo r