Skip to main content

Rubato značenje

šta znači Rubato

Na latinici: Definicija i značenje reči Rubato (ital. rubato) muz. oteto, otrgnuto, oduzeto; tempo rubato (ital. tempo rubato) „ukradeni takt", osobeni način sviranja ili pevanja sa osećanjem pri kome je glavnom glasu, s obzirom na takt, ostavljena potpuna sloboda

Reč Rubato sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. рубато) муз. отето, отргнуто, одузето; темпо рубато (итал. темпо рубато) „украдени такт", особени начин свирања или певања са осећањем при коме је главном гласу, с обзиром на такт, остављена потпуна слобода


Rubricirati snabde™ slovima; označiti naslov, napisati naslov; srediti po odel...
Rubrikator nlat. rubricator) u sred. veku: pisac crvenih naslova i linija u knji...
Rubrike prvobitno: naslov zakona crveno pisan; natpis, naslov ; oznaka, odse...
Rublja v. rubalj...
Rubifikacija med. pocrvenelost, pojava crvenila, izazivanje crvenila na koži....
Rubifikancia pl. ned. v. rubefacijencia. ...
Sve reči na slovo r