Skip to main content

Rubijacin značenje

šta znači Rubijacin

Na latinici: Definicija i značenje reči Rubijacin (latinski rubia broć) narandžasto-žuta bojena materija koja se dobiva od broća;isto znači i purpurni.

Reč Rubijacin sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. рубиа броћ) наранджасто-жута бојена материја која се добива од броћа; уп. пурпурни.


Rubricirati snabde™ slovima; označiti naslov, napisati naslov; srediti po odel...
Rubrikator nlat. rubricator) u sred. veku: pisac crvenih naslova i linija u knji...
Rubrike prvobitno: naslov zakona crveno pisan; natpis, naslov ; oznaka, odse...
Rublja v. rubalj...
Rubifikacija med. pocrvenelost, pojava crvenila, izazivanje crvenila na koži....
Rubifikancia pl. ned. v. rubefacijencia. ...
Sve reči na slovo r