Skip to main content

Rubikon značenje

šta znači Rubikon

Na latinici: Definicija i značenje reči Rubikon (latinski Rubico) mala reka u Gornjoj Italiji kod Ravene, danas Pisatelo, koja je predstavljala granicu između Italije i ovostrane Galije (tj. Gornje Italije), čuvena po Cezarevom prelasku preko nje, što je bio znak za početak građanskog rata; otuda: preći Rubikon = kročiti poslednjim, odlučnim korakom, posle koga nema vraćanja;isto znači i alea jahta est.

Reč Rubikon sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. Рубицо) мала река у Горњој Италији код Равене, данас Писатело, која је представљала границу између Италије и овостране Галије (тј. Горње Италије), чувена по Цезаревом преласку преко ње, што је био знак за почетак грађанског рата; отуда: прећи Рубикон = крочити последњим, одлучним кораком, после кога нема враћања; уп. алеа јахта ест.


Rubricirati snabde™ slovima; označiti naslov, napisati naslov; srediti po odel...
Rubrikator nlat. rubricator) u sred. veku: pisac crvenih naslova i linija u knji...
Rubrike prvobitno: naslov zakona crveno pisan; natpis, naslov ; oznaka, odse...
Rublja v. rubalj...
Rubifikacija med. pocrvenelost, pojava crvenila, izazivanje crvenila na koži....
Rubifikancia pl. ned. v. rubefacijencia. ...
Sve reči na slovo r