Skip to main content

Ruminacija značenje

šta znači Ruminacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ruminacija (latinski ruminatio)zoologija: preživanje;figurativno: ponovno razmišljanje o čemu.

Reč Ruminacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. руминатио) зоол. преживање; фиг. поновно размишљање о чему.


Rumpirati slomiti, razbiti, raskinuti, razvaliti, raseći; provaliti, prokrčiti...
Rumicin hedg. ekstrakt iz korena biljke Rumex patientia, po svojstvima ravan ...
Ruminirati zool. po drugi put žvakati hranu koja se vraća iz želuca u usnu dup...
Ruminacija zool. preživanje; fig. ponovno razmišljanje o čemu....
Ruminancia pl. zool. preži-vari....
Rumba američka poluritmička salonska igra u 4/4 takta...
Sve reči na slovo r