Skip to main content

Ruminancia značenje

šta znači Ruminancia

Na latinici: Definicija i značenje reči Ruminancia (latinski ruminantia) pl.zoologija: preži-vari.

Reč Ruminancia sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. руминантиа) пл. зоол. прежи-вари.


Rumpirati slomiti, razbiti, raskinuti, razvaliti, raseći; provaliti, prokrčiti...
Rumicin hedg. ekstrakt iz korena biljke Rumex patientia, po svojstvima ravan ...
Ruminirati zool. po drugi put žvakati hranu koja se vraća iz želuca u usnu dup...
Ruminacija zool. preživanje; fig. ponovno razmišljanje o čemu....
Ruminancia pl. zool. preži-vari....
Rumba američka poluritmička salonska igra u 4/4 takta...
Sve reči na slovo r