Skip to main content

šabaka značenje

šta znači šabaka

Na latinici: Definicija i značenje reči šabaka (ital. sciabaca") vrsta mreže i barke za ribolov

Reč šabaka sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. сциабаца") врста мреже и барке за риболов


šablonirati raditi po šablonu, tj. mehanički, bez duha....
šablovizam mehanički rad prema gotovom obrascu, bez učešća duha....
šablon 1. uzorak, obrazac, pregled, mustra, kalup ; 2. fig. otrcanost, ba...
šabes-goi hrišćanin koji subotom radi Jevrejinu poslove koji ovome nisu dopuš...
šabaka vrsta mreže i barke za ribolov...
Saburalan med. izazvan nečistoćom....
Sve reči na slovo s