Skip to main content

šefija značenje

Šta znači šefija

Na latinici: Definicija i značenje reči šefija (arap. SafT,od turske reči: ?efi) prvi sused od imanja.

Reč šefija napisana unazad: ajifeš

šefija se sastoji od 6 slova.

Šta je šefija

На Ћирилици: (арап. СафТ, тур. ?ефи) први сусед од имања.

Slično: 
šefijsko pravo prven-stveno pravo prvog suseda na kupovinu susednog imanja; šefilu...
šefija prvi sused od imanja. ...
šef starešina, poglavar, pretpostavljeni, zapovednik, principal; an šef...
Sve reči na slovo sh