Skip to main content

Sefte značenje

Šta znači Sefte

Na latinici: Definicija i značenje reči Sefte (arap. istiftah,od turske reči: sefta, sifta) prvi dnevni pazar koji napravi trgovac, početak rada.

Reč Sefte napisana unazad: etfes

Sefte se sastoji od 5 slova.

Šta je Sefte

На Ћирилици: (арап. истифтах, тур. сефта, сифта) први дневни пазар који направи трговац, почетак рада.

Slično: 
Sefte prvi dnevni pazar koji napravi trgovac, početak rada. ...
Sefardi pl. Španjolci, naročito španski Jevreji, koji su se, posle proteriva...
šefijsko pravo prven-stveno pravo prvog suseda na kupovinu susednog imanja; šefilu...
šefija prvi sused od imanja. ...
šef u bankama: od vatre i krađe osigurano sanduče koji banke iznajmlju...
Sve reči na slovo s