Skip to main content

Sem značenje

Šta znači Sem

Na latinici: Definicija i značenje reči Sem (eng. Sam) engleska skraćenica imena Samuel: ankl Sem (eng. uncle Sam) „ujka Sem", šaljiv naziv Severnoamerikanaca i njihove vlade. U ratu za slobodu Sev. Amerike bio je neki Elbert Anderson vojni liferant, a Samuel Wilson, poznat pod imenom ankl Sem, nadzornik liferovane, isporučivane robe, koga je vlada postavila. Na upakovani provijant stavljani su znaci E. A. (Elb. Anderson) i U. S. (United States, Sjedinjene Države). Kada su jednom zapitali onoga što je stavljao ove znake šta znače ta slova, odgovorio je: Elbert Anderson i Uncle Sam. Štampa je prihvatila ovu šalu i raznela je po celom svetu.

Reč Sem napisana unazad: mes

Sem se sastoji od 3 slova.

Šta je Sem

На Ћирилици: (енг. Сам) енглеска скраћеница имена Самуел: анкл Сем (енг. унцле Сам) „ујка Сем", шаљив назив Северноамериканаца и њихове владе. У рату за слободу Сев. Америке био је неки Елберт Андерсон војни лиферант, а Самуел Wилсон, познат под именом анкл Сем, надзорник лифероване, испоручиване робе, кога је влада поставила. На упаковани провијант стављани су знаци Е. А. (Елб. Андерсон) и У. С. (Унитед Статес, Сједињене Државе). Када су једном запитали онога што је стављао ове знаке шта значе та слова, одговорио је: Елберт Андерсон и Унцле Сам. Штампа је прихватила ову шалу и разнела је по целом свету.

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo S