Skip to main content

Semifinale značenje

Šta znači Semifinale

Na latinici: Definicija i značenje reči Semifinale (latinski semi-, finale kraj)sport: polufinale, pretposlednja borba (ili: utakmica), posle koje dolazi finale.

Reč Semifinale napisana unazad: elanifimes

Semifinale se sastoji od 10 slova.

Šta je Semifinale

На Ћирилици: (лат. семи-, финале крај) сп. полуфинале, претпоследња борба (или: утакмица), после које долази финале.

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s