Skip to main content

Semitologija značenje

Šta znači Semitologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito semitskih jezika, semitska filologija.

Reč Semitologija napisana unazad: ajigolotimes

Semitologija se sastoji od 12 slova.

Šta je Semitologija

На Ћирилици: наука која се бави проучавањем историје и културе Семита, нарочито семитских језика, семитска филологија.

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s