Skip to main content

Semantema značenje

Šta znači Semantema

Na latinici: Definicija i značenje reči Semantema (eng. semantema) upotrebljava se kao termin novije lingvistike, prema terminima morfema i fonema, a označava najmanju jedinicu u sistemu sadržine jezičkih znakova.

Reč Semantema napisana unazad: ametnames

Semantema se sastoji od 9 slova.

Šta je Semantema

На Ћирилици: (енг. семантема) употребљава се као термин новије лингвистике, према терминима морфема и фонема, а означава најмању јединицу у систему садржине језичких знакова.

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s