Skip to main content

Semaziologija značenje

Šta znači Semaziologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Semaziologija (od grčke reči: semasia, logia) nauka o značenju reči; filozofija jezika (deo gramatike); pr. semaziološki.

Reč Semaziologija napisana unazad: ajigoloizames

Semaziologija se sastoji od 13 slova.

Šta je Semaziologija

На Ћирилици: (грч. семасиа, логиа) наука о значењу речи; филозофија језика (део граматике); пр. семазиолошки.

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s