Skip to main content

Semestar značenje

Šta znači Semestar

Na latinici: Definicija i značenje reči Semestar (latinski sex šest, mensis mesec, semestris) pola godine, polugođe, šestomesečje.

Reč Semestar napisana unazad: ratsemes

Semestar se sastoji od 8 slova.

Šta je Semestar

На Ћирилици: (лат. сеx шест, менсис месец, семестрис) пола године, полугође, шестомесечје.

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s