Skip to main content

Semidijametar značenje

Šta znači Semidijametar

Na latinici: Definicija i značenje reči Semidijametar (latinski semi pola, polu, od grčke reči: diametros prečnik) poluprečnik kruga;isto znači i radijus.

Reč Semidijametar napisana unazad: ratemajidimes

Semidijametar se sastoji od 13 slova.

Šta je Semidijametar

На Ћирилици: (лат. семи пола, полу, грч. диаметрос пречник) полупречник круга; уп. радијус.

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s