Skip to main content

Semikolon značenje

Šta znači Semikolon

Na latinici: Definicija i značenje reči Semikolon (latinski semi, od grčke reči: kolon ud, deo)gramatika: tačka i zaleta (;); u grčkom se upotrebljava kao znak pitanja (upitnik).

Reč Semikolon napisana unazad: nolokimes

Semikolon se sastoji od 9 slova.

Šta je Semikolon

На Ћирилици: (лат. семи, грч. колон уд, део) грам. тачка и залета (;); у грчком се употребљава као знак питања (упитник).

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s