Skip to main content

Seminacija značenje

Šta znači Seminacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Seminacija (latinski seminatio)biologija: rasturanje semena prirodnim putem, sejanje; oplođavanje.

Reč Seminacija napisana unazad: ajicanimes

Seminacija se sastoji od 10 slova.

Šta je Seminacija

На Ћирилици: (лат. семинатио) биол. растурање семена природним путем, сејање; оплођавање.

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s