Skip to main content

Seminarist značenje

Šta znači Seminarist

Na latinici: Definicija i značenje reči Seminarist (latinski seminarium) đak, pitomac jednog seminare; bogoslovac.

Reč Seminarist napisana unazad: tsiranimes

Seminarist se sastoji od 10 slova.

Šta je Seminarist

На Ћирилици: (лат. семинариум) ђак, питомац једног семинаре; богословац.

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s