Skip to main content

Semiografija značenje

Šta znači Semiografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Semiografija (od grčke reči: semeion znak, graphia pisanje) pisanje znacima, brzo pisanje; muz. nauka o muzičkim znacima, veština stavljanja tonova u note, pisanje nota; semejografija.

Reč Semiografija napisana unazad: ajifargoimes

Semiografija se sastoji od 12 slova.

Šta je Semiografija

На Ћирилици: (грч. семеион знак, грапхиа писање) писање знацима, брзо писање; муз. наука о музичким знацима, вештина стављања тонова у ноте, писање нота; семејографија.

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s