Skip to main content

Semiotičan značenje

Šta znači Semiotičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Semiotičan (od grčke reči: semeiotikos koji pokazuje, koji nagoveštava, pokazan, nagoveštavan) koji pokazuje, koji služi kao znak (bolesti).

Reč Semiotičan napisana unazad: načitoimes

Semiotičan se sastoji od 10 slova.

Šta je Semiotičan

На Ћирилици: (грч. семеиотикос који показује, који наговештава, показан, наговештаван) који показује, који служи као знак (болести).

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s