Skip to main content

Semipermeabilan značenje

Šta znači Semipermeabilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Semipermeabilan (latinski semi polu . . . , regmeabilis propustljiv)fizika: polupropustljiv (opna).

Reč Semipermeabilan napisana unazad: nalibaemrepimes

Semipermeabilan se sastoji od 15 slova.

Šta je Semipermeabilan

На Ћирилици: (лат. семи полу . . . , регмеабилис пропустљив) физ. полупропустљив (опна).

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s