Skip to main content

Semiplata značenje

Šta znači Semiplata

Na latinici: Definicija i značenje reči Semiplata (šp. semiplata) „polusrebro"; metalna smesa koja se sastoji od jednakih delova kalaja i cinka.

Reč Semiplata napisana unazad: atalpimes

Semiplata se sastoji od 9 slova.

Šta je Semiplata

На Ћирилици: (шп. семиплата) „полусребро"; метална смеса која се састоји од једнаких делова калаја и цинка.

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s