Skip to main content

Semiplena prebacio značenje

Šta znači Semiplena prebacio

Na latinici: Definicija i značenje reči Semiplena prebacio (latinski semiplena probatio) prav. polupotpun dokaz, nedovoljan dokaz.

Reč Semiplena prebacio napisana unazad: oicaberp anelpimes

Semiplena prebacio se sastoji od 18 slova.

Šta je Semiplena prebacio

На Ћирилици: (лат. семиплена пробатио) прав. полупотпун доказ, недовољан доказ.

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s