Skip to main content

Semitestes značenje

Šta znači Semitestes

Na latinici: Definicija i značenje reči Semitestes (latinski semitestes) pl.pravo: polusve-doci, tj. poluvaljani, sumnjivi, nepouzda-ni svedoci.

Reč Semitestes napisana unazad: setsetimes

Semitestes se sastoji od 10 slova.

Šta je Semitestes

На Ћирилици: (лат. семитестес) пл. прав. полусве-доци, тј. полуваљани, сумњиви, непоузда-ни сведоци.

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s