Skip to main content

Semitist značenje

Šta znači Semitist

Na latinici: Definicija i značenje reči Semitist proučavalac, znalac semitskih jezika.

Reč Semitist napisana unazad: tsitimes

Semitist se sastoji od 8 slova.

Šta je Semitist

На Ћирилици: проучавалац, зналац семитских језика.

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s