Skip to main content

šićar značenje

Šta znači šićar

Na latinici: Definicija i značenje reči šićar (pere. Sikar,od turske reči: §ikar) lov, plen; dobit, laka zarada, korist; blago, imetak.

Reč šićar napisana unazad: raćiš

šićar se sastoji od 5 slova.

Šta je šićar

На Ћирилици: (пере. Сикар, тур. §икар) лов, плен; добит, лака зарада, корист; благо, иметак.

Slično: 
šićariti dobiti plen; lako zaraditi, doći do zarade bez muke....
šićar lov, plen; dobit, laka zarada, korist; blago, imetak....
Sve reči na slovo sh