Skip to main content

šićar značenje

šta znači šićar

Na latinici: Definicija i značenje reči šićar (pere. Sikar,od turske reči: §ikar) lov, plen; dobit, laka zarada, korist; blago, imetak.

Reč šićar sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. Сикар, тур. §икар) лов, плен; добит, лака зарада, корист; благо, иметак.


Sičan miš; sredstvo za trovanje miševa, mišomor ....
Sicilijansko veče pobuna stanovnika Palerma koji su ZO. marta 1282. god., u času kad je...
Sicilijava aoet. lirska strofa od osam stihova, poreklom sa ostrva Sicilije; sic...
šićariti dobiti plen; lako zaraditi, doći do zarade bez muke....
šićar lov, plen; dobit, laka zarada, korist; blago, imetak....
Sve reči na slovo s