Skip to main content

šizmatik značenje

Šta znači šizmatik

Na latinici: Definicija i značenje reči šizmatik (od grčke reči: schismatikos rascepni, ras-kolni) otpadnik, raskolnik (od vere ili crkve).

Reč šizmatik napisana unazad: kitamziš

šizmatik se sastoji od 8 slova.

Šta je šizmatik

На Ћирилици: (грч. сцхисматикос расцепни, рас-колни) отпадник, расколник (од вере или цркве).

Slično: 
šizmatik otpadnik, raskolnik ....
šizma rascep, raskol, odvajanje ; fig. podvojenost, rascep....
Sve reči na slovo sh