Skip to main content

ŠIZOFRENIJA značenje

šta znači ŠIZOFRENIJA

Na latinici: Definicija i značenje reči ŠIZOFRENIJA Bolest počinje u tinejdžerskom ili ranom odraslom dobu. Iako je kod mnogih obolelih ona hronično oboljenje, mnogi bolesnici mogu da vode ispunjen i aktivan život, posebno zahvaljujući novim mogućnostima lečenja. Poremećaj najčešće počinje postepeno. Javljaju se povlačenje, osamljivanje, gubitak kontakta sa okolinom, smanjena efikasnost u školi ili na poslu, napetost, razdražljivost, neodređene telesne smetnje, zapuštanje lične higijene... Poremećaj može da počne i burno, kada se ispoljavaju simptomi kao što su impulsivne reakcije ili agresija, pa čak i pokušaj suicida.

Reč ŠIZOFRENIJA sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: Болест почиње у тинејджерском или раном одраслом добу. Иако је код многих оболелих она хронично обољење, многи болесници могу да воде испуњен и активан живот, посебно захваљујући новим могућностима лечења. Поремећај најчешће почиње постепено. Јављају се повлачење, осамљивање, губитак контакта са околином, смањена ефикасност у школи или на послу, напетост, раздражљивост, неодређене телесне сметње, запуштање личне хигијене... Поремећај може да почне и бурно, када се испољавају симптоми као што су импулсивне реакције или агресија, па чак и покушај суицида.


Izohronizam istovreme-nost, jednakovremenost, podjednaka dužina trajanja; naroč...
Izohrona linija koja spaja mesta na kojima se istovremeno javlja neka pojava...
Izohron istovre-men, koji traje podjednako dugo; izohroni-čan, sinhronistič...
Izohromatičan koji je jednake boje, istobojan; izohromatična fotografija fotograf...
Izohore crte koje na dijagramima prikazuju promenu pritiska i temperature p...
Izohipsa crta koja na geografskim kartama spaja mesta na Zemljinoj površini ...
Sve reči na slovo i