Skip to main content

Sorti značenje

šta znači Sorti

Na latinici: Definicija i značenje reči Sorti (fr. sortie) izlazak, izlaženje; izjahivanje, isplovljavanje; vojska: ispad, kapija kroz koju se vrši ispad (na gradu, tvrđavi).

Reč Sorti sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. сортие) излазак, излажење; изјахивање, испловљавање; вој. испад, капија кроз коју се врши испад (на граду, тврђави).


Sortira razvrstati, razvr-stavati, odabrati po vrstama ; upotpuniti, snabde...
Sortimentar knjižar koji na stovarištu ima i prodaje tuđa izdanja. ...
Sortiment zbirka različitih predmeta iste vrste, slagalište robe sređeno po v...
Sorti izlazak, izlaženje; izjahivanje, isplovljavanje; voj. ispad, kapija k...
Sorte kockom, ždrebanjem; per sortem. ...
Sorta vrsta ; soj, kov ....
Sve reči na slovo s