Skip to main content

Sortira značenje

šta znači Sortira

Na latinici: Definicija i značenje reči Sortira (ital. sortire) razvrstati, razvr-stavati, odabrati (ili: odabira™, odvajati, odvojiti, srediti, sređivati) po vrstama (ili: po veličini, po kakvoći); upotpuniti, snabdeti (zbirku, knjižnicu, radnju).

Reč Sortira sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. сортире) разврстати, развр-ставати, одабрати (или: одабира™, одвајати, одвојити, средити, сређивати) по врстама (или: по величини, по каквоћи); употпунити, снабдети (збирку, књижницу, радњу).


Sortira razvrstati, razvr-stavati, odabrati po vrstama ; upotpuniti, snabde...
Sortimentar knjižar koji na stovarištu ima i prodaje tuđa izdanja. ...
Sortiment zbirka različitih predmeta iste vrste, slagalište robe sređeno po v...
Sorti izlazak, izlaženje; izjahivanje, isplovljavanje; voj. ispad, kapija k...
Sorte kockom, ždrebanjem; per sortem. ...
Sorta vrsta ; soj, kov ....
Sve reči na slovo s