Skip to main content

štok značenje

šta znači štok

Na latinici: Definicija i značenje reči štok (eng. stock) lager, količina robe na stovarištu, količina robe na skladištu, količina robe na tržištu; glavnica, go-tovina, osnovni kapital; naročito: državna glavnica; udeo, ulog; državne ob-veznice koje su u opticaju (u Engleskoj); desnica, akcija.

Reč štok sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. стоцк) лагер, количина робе на стоваришту, количина робе на складишту, количина робе на тржишту; главница, го-товина, основни капитал; нарочито: државна главница; удео, улог; државне об-везнице које су у оптицају (у Енглеској); десница, акција.


Sto Sto je imenica za broj koji dolazi posle broja 99, a Iza broja 101. ...
STOMAČNI VIRUS Leto je vreme kada se zbog visoke temperature namernice brže kvare, a ...
Stohastika veština pogađanja, veština pogađanja onoga što je tačno; učenje o o...
Storno trg. ispravljanje pogrešno uknjižene stavke otpisivanjem i prepisiv...
Stornirati trg. dovesti u red; ispraviti grešku u pisanju ili računanju) ne pre...
Stopirati zaustaviti, zaustavljati ; stati, zaustaviti se....
Sve reči na slovo s